Goed voorbereid naar de brugklas met Plezier op school

22 mei 2023

PERSBERICHT

 

Goed voorbereid naar de brugklas met Plezier op school

In de week van maandag 21 augustus tot 25 augustus 2023, de laatste week van de zomervakantie, geeft Emergis preventie de tweedaagse training Plezier op school in de Oosterschelderegio, regio Walcheren en regio Zeeuws-Vlaanderen. Het doel is om kinderen met plezier en zelfvertrouwen naar de middelbare school te laten gaan.

Wat houdt het in?
Plezier op school is een training in sociale vaardigheden. Door oefeningen en tips leren de kinderen hoe ze met meer zelfvertrouwen met anderen om kunnen gaan. De kinderen leren positief denken en leren op een ontspannen en speelse manier de volgende vaardigheden:

  • contact leggen met andere kinderen;
  • assertief zijn: opkomen voor jezelf;
  • omgaan met (online) plagen en pesten;
  • aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Waarom in de vakantie?
De zomervakantie is voor vele kinderen een overgangssituatie. Ze hebben de basisschool verlaten en gaan naar de middelbare school. In zulke overgangssituaties zijn kinderen het meest gevoelig voor verandering. De kans is dan het grootst dat ze aangeleerde vaardigheden in praktijk gaan toepassen. Daarom is Plezier op school een goede voorbereiding op een geheel nieuwe start.

Aanbod en kosten

Plezier op school bestaat uit een kennismakingsgesprek, een bijeenkomst voor ouders, de tweedaagse training, eventueel een afsluitend gesprek en een terugkombijeenkomst in het najaar van 2023. De groepen bestaan uit maximaal twaalf kinderen. Deelname wordt vergoed door de gemeente.

Om mee te kunnen doen is toestemming van beide gezaghebbende ouders/voogd nodig.

Aanmelden
Aanmelden voor Plezier op school kan tot en met vrijdag 26 mei via info@emergispreventie.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen door te bellen naar 0113 26 71 43.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Einde persbericht

Noot voor de redactie: voor meer informatie of een interview over Plezier op school kunt u contact opnemen het secretariaat van Emergis preventie, telefoon 0113 26 71 43, e-mail info@emergispreventie.nl

Meer nieuws